Strona internetowa organizacji pożytku publicznego INSPE Sp. z o.o.

Do pobrania w wersji elektronicznej:

Bilans szczegółowy za rok 2013

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2013